header website juli 2017

Klarna

Voorwaarden van Klarna's Shopping Service
Deze voorwaarden vormen een overeenkomst tussen Klarna Bank AB (publ), inclusief haar buitenlandse vestigingen (“Klarna”, “wij”, “ons” of “onze”) en jou (“je/jou” en “jouw”) wanneer je gebruikmaakt van diensten en functies van Klarna zoals beschreven in deze voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, (de "Diensten"). Je meldt je aan de Diensten en gaat een overeenkomst aan door deze voorwaarden te aanvaarden. Je aanvaardt dat je bij elk gebruik van onze Diensten wordt geacht in te stemmen met de op dat moment geldende versie van deze voorwaarden.
Je hebt op elk moment toegang tot de laatste versie van deze voorwaarden via de Klarna app of op onze website. Je kunt de voorwaarden ook hier downloaden.
Beschrijving van de Diensten
Voor Klarna is winkelen niet alleen het vinden van leuke spullen en het betalen ervan - het gaat ook om het genieten van een geweldige winkelervaring in jouw favoriete winkel, een state-of-the-art-app, en nog veel meer. Simpel gezegd, geweldige gebruikerservaring, zowel voordat je een aankoop hebt gedaan als nadat je je aankopen hebt gedaan. Deze voorwaarden leggen in meer detail uit wat dit betekent. Houd er rekening mee dat er aanvullende voorwaarden van toepassing kunnen zijn op een specifieke betaaldienst als je ervoor kiest om je betaling te doen door gebruik te maken van de betaaldienst die door Klarna worden aangeboden.
1. AUTOFILL EN VOORKEUREN
Om u een "smoooth" en wrijvingsvrije winkelervaring te bezorgen, onthouden we enkele gegevens over u en gebruiken we die gegevens om tijdens het winkelen automatisch verschillende formulieren met uw gegevens in te vullen. Dit stelt u in staat om tijd te besparen en u te concentreren op belangrijkere zaken dan het steeds opnieuw invullen van dezelfde informatie. Laten we eens meer in detail uitleggen hoe dit werkt.
Autofill tijdens het winkelen met Klarna
Wanneer u Klarna de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd om een Klarna gebruikersaccount aan te maken om uw toekomstige interactie met Klarna soepeler te laten verlopen. Wij bewaren deze informatie in onze systemen zodat u, wanneer u naar ons terugkeert of gebruik maakt van onze diensten, alleen bepaalde informatie aan ons hoeft door te geven. We zullen alle persoonlijke informatie die we verzamelen bij het aanmaken van uw Klarna gebruikersaccount behandelen in overeenstemming met onze Privacyverklaring.
Wanneer we in staat zijn om u te identificeren, kunnen we enkele gegevens over u automatisch invullen in de aankoopstroom, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en kaartgegevens. De autofill is gebaseerd op de informatie die is opgeslagen op uw Klarna gebruikersaccount. Een voorbeeld van wanneer autofill wordt gebruikt is wanneer u rechtstreeks vanuit de Klarna App winkelt.
2. KLARNA APP
De Klarna App, te downloaden via je app store of beschikbaar als webversie via onze website, is jouw online shopping assistent en hub voor al je Klarna-aankopen en alle andere geweldige functies die Klarna biedt. Door gebruik te maken van de Klarna App kun je aankopen betalen, je pakket volgen en nog veel meer dingen. Sommige van deze functies worden geactiveerd door de app te downloaden of in te loggen via het webportaal, terwijl andere door je kunnen worden geactiveerd na het inloggen. De layout en de beschikbare functies in de app kunnen verschillen per land, afhankelijk van welk land je kiest. Klarna werkt de Klarna app voortdurend bij met nieuwe en verbeterde functies. Om een paar van de functies te noemen waar we trots op zijn:
Functies:
 • Bekijk je Klarna-aankopen en transacties
 • Beheer je betalingen
 • Makkelijk informatie delen met Klarna
Voorbeeld van andere functies die we kunnen bieden, afhankelijk van de versie per land:
 • Shoppingdiensten zoals zoekfuncties, een overzicht van winkels waarvan wij denken dat jij ze leuk vindt en ook gepersonaliseerde tips, aanbiedingen en andere content
 • Winkelen met Klarna’s betaalmethodes - zelfs bij winkels die nog geen gebruik maken van Klarna
 • Bestel- en/of leverstatus en het tracken van je bestelling
 • Makkelijk retourneren en terugbetaald worden
 • Persoonlijk financieel overzicht en beheer
 • Het weergeven en opslaan van jouw transacties, aankopen, bonnen, afbeeldingen en andere gegevens
 • CO2-voetafdruk van jouw aankopen
 • Bekijk je bestellingen bij winkels of bedrijven die niet gerelateerd zijn aan Klarna
 • Het creëren en delen van collecties van producten of diensten van jouw keuze
 • Een assistent die voorstelt om je te helpen met het automatisch invullen van verschillende informatie (zoals de betaalmethode, kaartgegevens, afleveradres).
 • Bekijk je transacties met een van onze dochterondernemingen Sofort GmbH, Billpay GmbH en Klarna Inc. Dit is pas mogelijk nadat je je hebt aangemeld bij de diensten van de dochterondernemingen. De transactiegegevens (zoals bijvoorbeeld naam, adres, bankrekeningnummer/IBAN, BIC code, reden van betaling, datum en bedrag, aankoopgegevens) worden dan aan Klarna doorgegeven.
Als Klarna App-gebruiker mag je inhoud, zoals collecties, afbeeldingen en nickname uploaden, publiceren en delen. Je erkent dat je door het delen de inhoud openbaar maakt, wat betekent dat informatie over jou beschikbaar wordt voor anderen, en verder kan worden gebruikt en gedeeld door andere personen.
Je mag alleen inhoud uploaden, publiceren of delen als je het recht hebt om dat voor deze doeleinden te gebruiken en zolang het niet in strijd is met de wet, deze overeenkomst of rechten van derden.
Je gaat ermee akkoord geen inhoud te uploaden, te publiceren of te delen die onwettig, frauduleus, beledigend, bedreigend is, de rechten van anderen schendt of crimineel is (zoals agitatie tegen etnische groepen, kinderpornografie of onwettige uitingen van geweld) of het verzenden van inhoud die virussen, Trojan horses, spyware, adware, malware of andere schadelijke programma’s bevat, het verspreiden van ongevraagde reclame (spam) of enige andere vorm van intimidatie.
Klarna behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en zonder verplichting, inhoud te controleren, te herzien, aan te passen, te deactiveren of te verwijderen, zonder jou of een derde partij hiervan op de hoogte te stellen.
Jij bent als enige verantwoordelijk voor het uploaden, publiceren en delen van inhoud, en gaat ermee akkoord Klarna te vrijwaren en schadeloos te stellen voor schade, verlies of kosten die voortvloeien uit het uploaden, publiceren of delen van inhoud, inclusief in verband met vorderingen van derden tegen Klarna.
3. TOON EERDERE AANKOPEN EN TRANSACTIES
We bewaren informatie over je aankopen en transacties in de Klarna app. Als onderdeel van de diensten die onder deze voorwaarden worden geleverd, stelt Klarna jou in staat om informatie over je aankopen en transacties in de Klarna app te zien.
Als je meer wilt weten over hoe Klarna deze informatie en andere persoonsgegevens die we van jou hebben, raadpleeg dan onze Privacyverklaring.
4. AANBIEDINGEN EN ANDERE VOORDELEN
Zo nu en dan heeft Klarna aanbiedingen en andere voordelen voor je zoals korting en aanbiedingen in bepaalde webwinkels, speciale evenementen, early access, samples en giveaways. Welke aanbiedingen en voordelen je ontvangt, is gebaseerd op je geschiedenis met Klarna, zoals het aantal en de waarde van aankopen, of het gebruik van diensten van Klarna.
Zijn er kosten verbonden aan de Diensten?
Het gebruik van onze Diensten is gratis. Houd er rekening mee dat er rente en kosten van toepassing kunnen zijn op het gebruik van een ‘specifieke dienst’ aangeboden door Klarna. Zorg er dus voor dat je de specifieke informatie voor de diensten die je gebruikt controleert.
Verbetering van de dienstverlening
Wij werken voortdurend aan het verbeteren van onze diensten om je een nog betere gebruikerservaring te bieden. Dit kan betekenen dat we deze voorwaarden moeten wijzigen. In dit geval word je gevraagd de nieuwe voorwaarden te accepteren als je gebruik wilt blijven maken van de Diensten.
Privacy en je persoonlijke gegevens
Voor zover dat jij maakt dat wij informatie verwerken, bijvoorbeeld door het uploaden, publiceren of delen van gegevens in de Klarna app van jezelf die bestaan uit politieke of filosofische overtuigingen, het lidmaatschap van een vakbond, gegevens met betrekking tot de gezondheid, het seksleven etc. (de zogenaamde speciale categorieën van persoonsgegevens, in overeenstemming met de EU-verordening 2016/679 (de "AVG")), geef je je uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van deze gegevens voor het uitvoeren van onze diensten.
Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en meer informatie over jouw rechten met betrekking tot je gegevens. Hier kun je ook onze contactgegevens vinden als je meer informatie wilt.
Kaartbetalingen
Bij een aankoop met Klarna zou u een aantal verschillende betaalkaarten kunnen configureren en gebruiken, waaronder debet-, credit- of prepaidkaarten. De kaart waarmee u wilt betalen wordt opgeslagen in uw Klarna gebruikersaccount totdat u het bewerkt/verwijdert van uw profiel of als het profiel wordt verwijderd. Door ervoor te kiezen uw kaartgegevens bij Klarna op te slaan, geeft u Klarna toestemming om deze betaalkaart in rekening te brengen voor eventueel later gebruik van Klarna bij het doen van aankopen met ons. U wordt pas in rekening gebracht als u een aankoop doet. Als uw standaard betaalkaart niet in rekening kan worden gebracht voor een aankoop, met inbegrip van afbetalingsplannen of abonnementen, indien van toepassing, machtigt u Klarna om te proberen eventuele andere kaarten, die zijn geregistreerd in uw Klarna gebruikersaccount, in rekening te brengen.
Jouw verplichtingen
Je dient altijd de juiste informatie te verstrekken en je eigen en correcte identiteit te gebruiken. Elk gebruik van informatie die niet aan jou toebehoort of die je om andere redenen niet mag gebruiken, of het gebruik van de Diensten op een niet-voorgeschreven manier, zal worden beschouwd als misbruik. Alle gegevens met betrekking tot misbruik of vermoedelijk misbruik kunnen worden opgeslagen en gebruikt voor toekomstige risicobeoordelingen en voor de bescherming van betrokken partijen. Klarna behoudt zich het recht voor om de Diensten te blokkeren voor verder gebruik.
Als je werk (teksten, afbeeldingen, bonnetjes, informatie over producten, diensten of bezorging of andere inhoud) uploadt, importeert of deelt met Klarna, verleen je Klarna een royalty-vrij recht om de inhoud te gebruiken en weer te geven voor het leveren van de Diensten. Wij hebben het recht om geüploade of door jou gedeelde werken te verwijderen indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, of indien wij van mening zijn dat deze beledigend, ongepast, onwettig, inbreukmakend op de rechten van anderen of anderszins aanstootgevend zijn. Je bent aansprakelijk voor alle werken die je uploadt of deelt. Je gaat ermee akkoord dat als je inhoud uploadt, importeert of deelt die beledigend, bedreigend of aanstootgevend is, of waarvan Klarna redelijkerwijs mag aannemen dat het in strijd met de wet of de overeenkomst is, wij je gebruik van de Klarna App kunnen beëindigen of deactiveren.
Diensten van derden
Sommige functies die je gebruikt, voor bijvoorbeeld het volgen van pakketten, kunnen het gebruik van diensten van een derden inhouden. De trackingfuncties van logistieke bedrijven zijn hier een voorbeeld van. Als je de functies gebruikt die gebonden zijn aan diensten van derden, geef je Klarna toestemming om deze diensten namens je te gebruiken.
Je gebruik van Google Maps in de checkout (bijvoorbeeld het opzoeken van je adres in het adresveld) en in de Klarna App is onderworpen aan de op dat moment actuele Google Maps/Google Earth's Servicevoorwaarden en Privacybeleid.
Daarnaast kan Klarna om misbruik van de Klarna App via het webportaal te voorkomen, reCAPTCHA gebruiken waardoor je gebonden bent aan Google’s Privacybeleid en Servicevoorwaarden.
De Klarna app is beschikbaar via distributieplatforms van derden ("Application Stores"). Je kan de voorafgaande registratie bij de betreffende App Store nodig hebben. Klarna heeft geen invloed op de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens door de respectieve exploitanten van de App Store.
Duur en beëindiging van deze overeenkomst
Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten en geldt tot een van ons de overeenkomst opzegt en kan te allen tijde worden beëindigd. Houd er rekening mee dat in geval van beëindiging het gebruik van de Diensten, inclusief alle functies die in de Klarna App worden aangeboden of worden beheerd in de Klarna App, niet langer beschikbaar zullen zijn.
Digitale communicatie
Door deze voorwaarden te accepteren stem je ermee in dat Klarna digitale communicatie gebruikt in de communicatie met jou. Betalingsinformatie, voorwaarden, wettelijk vereiste bekendmakingen en andere informatie worden digitaal met je gedeeld, waaronder via de website, de app, of via het e-mailadres of de e-mailadressen die je met ons hebt gedeeld.
Je contactgegevens bijwerken
Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Klarna je huidige e-mailadres en telefoonnummer heeft om digitaal met je te kunnen communiceren. Als je je primaire e-mailadres en een daaraan gekoppeld telefoonnummer moet bijwerken, neem dan contact op met de klantenservice om deze wijziging door te voeren.
Vragen
Heb je algemene vragen over de digitale communicatie, neem dan contact op met onze klantenservice.
Toewijzen of overdragen
Je stemt ermee in dat we aan elke persoon of entiteit een van onze rechten op grond van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, mogen overdragen. Een dergelijke overdracht van onze rechten als op geen enkele wijze jouw wettelijke (consumenten) recht in de weg staan.
Klarna
Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, telefoon: +46 8 120 120 120 00, fax: +46 8 120 120 120 99, e-mail: info@klarna.com, is een Zweedse bank ingeschreven in het Zweedse handelsregister onder registratienummer 556737-0431. De directeur is Sebastian Siemiatkowski. Klarna Bank AB (publ) is door Finansinspektionen (de Zweedse financiële toezichthoudende autoriteit) gemachtigd om financiële diensten te verlenen. De registratie van Klarna bij de Zweedse financiele toezichthoudende autoriteit en een lijst van landen waar de diensten van Klarna een paspoort hebben gekregen, zijn te vinden op de website van Finansinspektionen’s website.
Klachten
Voor klachten is de informatie op www.klarna.com/nl van toepassing. Door onze Diensten te gebruiken, stem je in en ga je ermee akkoord dat Klarna alle communicatie over klachten elektronisch verzorgt. Als je een klacht over Klarna hebt, kun je je klacht indienen via de website van de klantenservice van Klarna, via de chat of door ons een e-mail te sturen.
Als wij je klacht niet kunnen oplossen, kun je terecht bij de Zweedse Nationale Raad voor Consumentengeschillen (ARN) voor alternatieve geschillenbeslechting, waar Klarna aan deelneemt. Meer informatie vind je op de website van ARN: http://www.arn.se. Klachten over onze kredietproducten kan je ook voorleggen aan het Kifid. Klarna is aangesloten bij het Kifid en Kifid is bevoegd klachten te behandelen die betrekking hebben op een financieel product of een financiële dienst. Op kifid.nl vind je meer informatie. Hier kan je ook (online) je klacht indienen.
Je kunt je klacht ook indienen in elke officiële taal van de Europese Unie via het ODR-platform van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. De klacht wordt dan doorgestuurd naar ARN. Je kunt ook per post of persoonlijk contact opnemen met ARN in het Zweeds: Allmänna reklamationsnämnden, Postbus 174, 101 23 Stockholm, Zweden, bezoekadres: Kungsholmstorg 5, Stockholm.
------------------------------------------------------
Laatste update 29 Maart 2021.

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN